kraftnett_611

Strømbrudd hjemme?

Har strømmen gått hjemme hos deg? Før du tar kontakt med oss kan du selv gjøre en enkel sjekk for å finne ut om strømbruddet skyldes en feil i strømnettet eller en feil i ditt eget hus.
Planlagte strømbrudd
Det aller første du må sjekke er om det er et planlagt strømbrdd. Alle planlagte strømbrudd annonseres på vår nettside.

Strømmen er borte, hva gjør man?
  • Hvis strømmen er helt borte skal du først sjekke hovedsikringen i sikringsskapet. Har du automatsikringer, skal bryteren vende opp eller proppen være trykket inn. Har du skrusikringer/patronsikringer, så skift disse. Det er vanskelig å se om det er brudd i disse.
  • Se om naboen har strøm. Hvis det er mørkt hos flere enn deg kan du ta kontakt med oss på telefon 71 58 10 00.     
  • Hvis belysningen er svakere enn vanlig kan det komme av et brudd i en av hoved-eller inntakssikringene. Skift først hovedsikringene, skift inntakssikringer etterpå. 

Kompensasjon ved strømbrudd med varighet på over 12 timer
Nettkunder som opplever strømbrudd over 12 timer sammenhengende kan få utbetalt kompensasjon.
Les mer og til søknadsskjema

maleravlesning
Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail