neas_smartstrom_web_611x227_03.17

Ny strømmåler

Ved innføring av ny automatisk strømmåler trenger du ikke lenger å lese av måleren din for å registrere strømforbuket.

Hvorfor ny måler?
Myndighetene har vedtatt at alle landets strømkunder skal få nye, automatiske strømmålere innen 1. januar 2019. Med den nye automatiske strømmåleren din får du flere fordeler:

  • Du slipper å lese av strømmåleren, samtidig som du får bedre oversikt over forbruket.
  • Strømbrudd varsles automatisk til nettselskapet og kan dermed rettes raskere.
  • Nye målere åpner for tilleggstjenester som gjør det enklere å styre strømforbruket.

 Hvordan skjer målerbyttet?


Vår samarbeidspartner Bratseth vil ta  kontakt med deg for å avtale målerbytte. Det er en krevende prosess å skifte tusenvis av målere, derfor ber vi om at flest mulig tilpasser seg oppsatt tidspunkt. Dersom du likevel må endre tidspunkt, vil du finne informasjon om dette i sms som sendes ut. 

Be om legitimasjon
Når tidspunktet er avtalt og bekreftet av deg, vil montøren komme hjem til deg. Dersom sikringsskapet er på utsiden av bygningen, eller i felles oppgang, trenger du ikke selv være til stede. Dersom montøren må inn i boligen, skal vedkommende vise gyldig ID-kort. Det må normalt være en voksen til stede for at montøren skal kunne gå inn.

Selve målerbyttet tar normalt rundt 20 minutter, og strømmen vil være borte mens montøren bytter måleren. I noen tilfeller kan det være nødvendig å gjøre tilpasninger i sikringsskapet, eller montere en antenne på skapet for at den nye måleren skal få kontakt med nærmeste basestasjon.

Rydd vei for montøren
Vi oppfordrer deg til å sjekke at det er lett adkomst til sikringsskapet og rydde unna eventuelle hindringer før montøren kommer hjem til deg. Slik blir målerbyttet mest mulig effektivt. 
Du skal ikke betale noe til montøren, da kostnaden for ny måler dekkes i nettleien over flere år.
 ​

Smartere strømbruk
Når informasjon om timesforbruk og timespriser på strøm kombineres med automatiske systemer for energistyring, blir det mulig å bruke strømmen mer effektivt. For eksempel kan du utsette lading av elbilen eller skru av varmekablene på badet noen timer, dersom strømprisen går over et visst nivå. Stadig flere elektriske apparater leveres med trådløs tilkobling til internett. Det betyr at de kan kommunisere med energisentralen i huset og bruke strøm på en smartere måte, uten at du trenger å løfte en finger og uten at det går ut over komforten eller sikkerheten din.

Mindre fare for strømbrudd
Smartere strømbruk vil øke sikkerheten for den enkelte strømkunde, fordi jevnere belastning i nettet reduserer faren for overbelastning og strømbrudd. Skulle uhellet likevel være ute og strømmen forsvinne fra boligen din, vil de nye målerne varsle nettselskapet automatisk. Feilen kan dermed rettes raskere slik at du slipper for eksempel frostskader eller ødelagt frysemat når du er på ferie.

Samfunnsgevinster
Automatiske strømmålere er et viktig ledd i utviklingen av et smartere og mer effektivt strømnett. På sikt kan samfunnsgevinstene bli betydelige, ikke minst gjennom sparte investeringer i kraftnettet, noe strømkundene ellers må betale for. I et større perspektiv betyr det også at mer fornybar energi kan frigjøres til å erstatte fossil energibruk på ulike områder i samfunnet. Det vil være bra for klimaet.

 

 
Hvordan fungerer den nye måleren?
De nye strømmålerne registrerer hvor mye strøm du bruker hver time i døgnet, og sender informasjonen automatisk til strømselskapet ditt.

Sendes automatisk
Målerne registrerer hvor mye strøm (antall kilowattimer) kunden bruker hver time i døgnet, men er tilrettelagt for målinger helt ned på kvartersnivå. Informasjonen samles opp og sendes automatisk inn til nettselskapet én gang i døgnet. Derfra går den videre til en nasjonal datasentral (Elhub) som har ansvar for den videre informasjonsflyten til strømselskaper og andre tjenesteleverandører du som kunde gir tilgang til måledataene.

 

Antenne

Dersom det ikke oppnås kontakt (radiosignal) med din måler må det monteres en ekstra antenne, enten på sikringsskapet eller på en yttervegg. Antenne monteres i henhold til gjeldende regler.
maleravlesning
Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail