gress

Skogrydding

Vi rydder skog rundt våre linjer for å kunne få en enda mer stabil strømleveranse.

Skogrydding

 Smøla   Vis kart for skogrydding, Smøla
 Tingvoll   Vis kart for skogrydding, Tingvoll
 Tustna
  Vis kart for skogrydding, Tustna
 Frei vest   
  Vis kart for skogrydding, Frei vest
 Frei sør og øst   Vis kart for skogrydding Frei sør og øst 
 Averøy   Vis kart for skogrydding, Averøy

  

Hvorfor må skogen ryddes?
De fleste har opplevd at strømmen blir borte, og som oftest skyldes dette at trær har veltet over eller har kommet for nær linjenettet. I slike tilfeller kan det også være fare for personsikkerhet, og derfor stiller også myndighetene krav til en gitt avstand mellom linjen og vegetasjonen.

Lavspenningsluftlinjer er kraftlinjer som skal forsyne kunder direkte med strøm på husveggen, og volumet er naturlig nok stort. Krav til avstanden mellom linjen og vegetasjon er naturlig nok større for høyspenningsliner. Disse rager mer i naturen, men er til gjengjeld færre av, og er plassert lengre borte fra bygninger. For å sikre at disse avstandene blir opprettholdt må vegetasjonen ryddes rundt linjene. Hvor ofte dette må gjøres avhenger av hvor hurtigvoksende vegetasjonen er i området.

Hvordan foregår dette?
Lavspentlinjer og høyspentlinjer vil bli ryddet ved bruk av motorsag og ryddesag. Alle stubbene vil bli behandlet med roundup el.

Ryddebredde
Lavspent: 3 meter (1,5 meter på hver side av linjen)
Høyspent 22kV: 16 meter (8 meter på hver side av midttråd)
Høyspent 66 kV: 18-20-24 meter (9-10-12 meter på hver side av midttråd)
Høyspent 132 kV 30 meter (15 meter på hver side av midttråd)
Ved skogrydding skal trærne kuttes slik at de mest mulig opprettholder sin naturlige form og styrke.


Hva må du gjøre selv?
Spesial beskjæring av prydbusker og frukttrær må utføres av dere. Det må da holdes betryggende avstand til de strømførende ledninger, slik at det overhode ikke er fare for å komme for nær spenningsførende ledninger med stiger og annet utstyr. Hvis en er i tvil om avstand, og hvis nærførende linje er en høyspenningslinje må utførende entreprenør kontaktes. For å hindre merarbeid både for dere og for oss må det ikke plantes høytvoksende busker, trær eller hekk i sonen under våre anlegg.

Juletrefelt
Hvis dere har etablert juletrefelt i høyspenningstraseen må disse være godt merket, og under 3 meter høy.

Før rydding i private hager
Vi tilstreber å ta direkte kontakt med dere på stedet ved arbeid i private hager. Hvis dere ikke er til stede kan mindre kvistarbeid utføres.

Rydding etter utført arbeid
Drivverdig virke vil bli ryddet og lagt i linjens trasé, fri fra stier, veier, grøfter, dyrket mark og rundt gjerder.

I private hager og tettsteder samles virket på egnet plass og etterlates hos grunneier.

maleravlesning
Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail