Lokale energiutredninger

Den tidligere forskriften om lokal energiutredning ble avviklet i 2015. Ny forskrift sier at områdekonsesjonær (nettselskap) ved forespørsel fra kommunen  skal bistå med informasjon om energiforsyning i kommunen. 

I følge forskrift om energiutredning (1.1.2003) skal alle områdekonsesjonærer (nettselskap) gjennomføre energiutredninger for hver kommune i sitt konsesjonsområde.  

 

Formålet med lokal energiutredning var å legge til rette for bruk av miljøvennlige energiløsninger som skulle gi samfunns-økonomiske resultater på kort og lang sikt innenfor kommunens områder.

 

Ordningen med lokale energiutredninger ble avviklet fra 1.november 2015 og erstattet med kun å gjelde informasjonsplikt:

 

"Utredningsansvarlig etter § 7 i denne forskrift, områdekonsesjonær og fjernvarmekonsesjonær skal på forespørsel fra kommunen bistå med informasjon som konsesjonær har om energiforsyningen i kommunen og som er relevant i kommunal klima- og energiplanlegging. Dette gjelder ikke sensitiv informasjon om kraftforsyningen, som beskrevet i energiloven § 9-3."

 

De siste utredningene i vårt konsesjonsområde ble utarbeidet i 2011. Utredningene er gjennomført av Nordmøre Energiverk i samarbeid med kommunene. 

 

Lokal energiutredning Aure kommune 2011
Lokal energiutredning Smøla kommune 2011
Lokal energiutredning Averøy kommune 2011
Lokal energiutredning Kristiansund kommune 2011
Lokal energiutredning Tingvoll kommune 2011

maleravlesning
Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail