200298900-001_20_hr

Det lokale elektrisitetstilsyn

DLE arbeider med å forebygge skader og ulykker forårsaket av elektrisitet, både på ditt elanlegg og på elektrisk utstyr som du kobler til vårt nett.

Alle nettselskap er pålagt å ha et DLE som fører tilsyn med elektriske anlegg og utstyr. DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn under årlige instrukser fra DSB.

 

Brannfare, berøringsfare og funksjonsvikt prioriteres høyest under et tilsyn. Ta kontakt med oss hvis du har problemer med ditt elanlegg. Tilsynsfrekvensen vil variere noe etter lokal risikovurdering som justeres av DLE.

 

Vi ønsker deg en sikker hverdag, les mer på nettstedet sikkerhverdag.no

Elektrisitet er med oss over alt. Ta deg noen minutter for å sikre deg og dine, slik at alle får en tryggere hverdag. Dette kan være noen av de viktigste minuttene i ditt liv!

 

Mer informasjon om elsikkerhet finner du på vår elsikkerhetsportal.
Elsikkerhetsportalen er utviklet for NEAS Nett AS av Elsikkerhet Norge AS.
Her finner du all informasjon om elsikkerhet på ett sted.

 

Elektrikerarbeid hjemme

Er du usikker på hvem som kan arbeide lovlig på ditt elektriske anlegg? Les om elektrikerarbeid hjemme her.

maleravlesning
Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail